วันที่รายการผู้ประกาศ
21 มกราคม 2564สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 241/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564นายธรรมนูญ ศรีเนตร
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นนายธรรมนูญ ศรีเนตร
16 ธันวาคม 2564งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ.2564 แสงส่องหล้า๒นายธรรมนูญ ศรีเนตร