ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐๐ น.นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษ และอนุกรรมการ พชอ. อำเภอเขาชะเมา 

ประกาสสำนักงานสธารณสุขอำเภอเขาชะเมา เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

รับสมัครงาน

จังหวัดระยองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พกส.) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

งานต่างๆ

HDC

E-OFFICE

E-GP

ระบบเงินเดือน

MAIL

สสจ.ระยอง

TO BE No.1

รายชื่อเจ้าหน้าที่

S__2187340

ผู้บริหาร...

นายนเรศน์ พรหมขัติแก้ว

สาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา

โทร 062-4324965

ที่ตั้ง
Location

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา
ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา ระยอง 21110

Contact Us

Phone : 038996115

Email : ssa_khaochamao@hotmail.com

Our Hours

MON-FRI 08:30 – 16:30

SAT-SUN CLOSED

Follow Us

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบของหน่วยงานปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐๐ น.นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษ และอนุกรรมการ พชอ. อำเภอเขาชะเมา 

ประกาสสำนักงานสธารณสุขอำเภอเขาชะเมา เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

รับสมัครงาน

จังหวัดระยองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พกส.) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

งานต่างๆ

HDC

E-OFFICE

E-GP

ระบบเงินเดือน

MAIL

สสจ.ระยอง

TO BE No.1

รายชื่อเจ้าหน้าที่

S__2187340

ผู้บริหาร...

นายนเรศน์ พรหมขัติแก้ว

สาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา

โทร 062-4324965

ที่ตั้ง
Location

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา 105/11 หมู่ 1
ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา ระยอง 21110

Contact Us

โทรศัพท์: 0624324965  โทรสาร: 038996115

Email : ssa_khaochamao@hotmail.com

Our Hours

MON-FRI 08:30 – 16:30

SAT-SUN CLOSED

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร